Planavimo dokumentai

TELŠIŲ R. RAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS ĮVERTINIMAS

DIREKTORĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS 2019 M._

 

 TELŠIŲ R. RAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA SU MOKYKL0S TARYBOS ĮVERTINIMU

DIREKTORĖS 2019 M_

 

TELŠIŲ R. RAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

TELŠIŲ R. RAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 2019 M 

 

DIREKTORĖS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

DIREKTORĖS 2019 M

 

 Vadovo metinė veiklos ataskaita

Rainiuataskaita2018

 

 

VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

Vadovo metinė veiklos užduotis

 

VEIKLOS PROGRAMOS

veiklos planas 2018 m

veiklos planas 2017 m

veiklos programa 2016 m

2015 m. veiklos programa.
2014- 2015 m. veiklos programa.
 

UGDYMO PLANAI

ugdymo planas 2017-2018 m.m

ugdymo planas 2016- 2017 m.m

2015-2016 m. m. ugdymo planas
2014-2015 m. m. ugdymo planas
http://rainiaimd.lt/uploads/UP2014.docx
 

MOKYKLOS VEIKLOS APRAŠAI

veiklos ataskaita 2017

Mokyklos veiklos ataskaita_2016_forma 

2014-2015 m. m.
 
2013- 2014 m. m.