Teisės aktai

Nutarimas dėl Valstybinės Švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo

Nutarimas dėl vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas

Dėl valstybės pažangos strategijos „LIETUVOS PAŽANGOS STRATEGIJA „LIETUVA 2030“ patvirtinimo

Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Sprendimas dėl mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir klasių ( grupių ) komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo:
http://www.rainiaimd.lt/uploads/03-26_146.pdf

Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Telšių rajono savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo
http://www.rainiaimd.lt/uploads/12-29_532-2.pdf


Mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas
http://rainiaimd.lt/uploads/darzeliu_mokestis_2015.pdf