Vizija - misija

Vizija: moderni, demokratijos principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą įstaiga, siekianti tapti vaikystės pedagogikos centru. 

 

Misija: ugdymo įstaiga yra aktyvi ir atvira kaitai, organizuoja visuotinį  ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą, atliepia pagrindines švietimo nuostatas, individualius įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų poreikius. Sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko saugumą, asmenybės raidą, formuoja sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.