Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Žemiau pateikiami duomenys (nuo 2015 m. I ketvirčio) apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių.

Telšių rajono Rainių mokyklos- darželio darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusių ketvirčių vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (paskaičiuota 1 et.).

 

Pareigybė

2020 m. I ketv.  2020 m. II ketv. 2020 m. III kev 2020 m. IV kev.   2020 m.  

Direktorius

1615,42        

Dir. pav. ūkiui ir bendriesiems kl.

1122,40        

Logopedas

1250,41        

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

-        

Auklėtojas

1023,56        

Meninio ugdymo pedagogas

1011,51        

Auklėtojos padėjėja

554,20        

Valytoja

609,89        

Darbininkas

609,89        

Skalbėja

-        

Sargas

650,36        

Kiemsargė

609,89        

 

 

 

Pareigybė

2017 m.

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

2018 m. III ketv.

2018 m. IV ketv.

Direktorius

1014,23

 1077,66

 1148,08

 1035,63

 1053,21

Dir. pav. ugdymui

885,64

 -

 -

 -

Dir. pav. ūkiui ir bendriesiems kl.

401,35

526,95 

 557,01

 557,02

 825,54

Mokytojas

522,89

 334,90

 342,08

 56,55

Logopedas

572,31

566,60 

 585,56

 599,28

563,85 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

419,35

587,26 

 757,68

 705,94

709,97 

Auklėtojas

577,16

555,94 

 684,72

 651,03

659,70

Auklėtojos padėjėjas

417,06

426,38 

 430,11

 433,28

535,18 

Meninio ugdymo pedagogas

793,63

794,68 

 724,12

 676,33

687,52 

Darbininkas

388,68

398,10 

 398,10

 398,10

465,19 

Valytojas

393,24

398,39 

 398,10

 398,16

390,14 

Kiemsargis

392,87

398,10 

 401,21

 398,52

511,94 

Skalbėjas

390,48

398,10 

 398,10

 406,93

404,52 

Sargas

403,05

 -

 409,64

422,85 

 

Pareigybė 2016 m. 2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Direktorius
1053,89
965,98
 981,36  989,91  1110,79
Dir. pav. ugdymui
1010,03
863,61
 913,06  929,04  -
Dir. pav. ūkiui ir bendriesiems kl.
390,03
431,30
 461,96  334,16  461,97
Mokytojas
680,88
690,02
 712,39  538,86  345,24
Logopedas
551,65
529,11
 541,07  558,68  612,64
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
699,70
579,52
 618,12  306,94  334,83
Auklėtojas
622,10
644,83
 651,64  560,35  559,60
Auklėtojos padėjėjas
366,86
385,61
 401,61  406,30  476,14
Meninio ugdymo pedagogas
690,80
804,81
 816,52  679,04  846,42
Darbininkas
183,76
374,06
 380,00  371,16  424,74
Valytojas
318,24
374,06
 380,00  412,02  546,00
Kiemsargis
367,51
374,06
 392,09  372,80  424,74
Skalbėjas
366,34
374,06
 382,16  373,10  424,74
Sargas
391,43
403,05
   -   -  -

Pareigybė

2015 m.

2016 m.
I ketv.

2016 m.
II ketv.

 2016 m.
III ketv.

2016 m.
IV ketv.

Mokyklos direktorius

1036 ,78 1065,74 1015,79 985,81 1127,63

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

681, 00 890,36 1209,80 869,67  1034,82

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems kl.

339,34 405,24 386,25 408,28  384,32

Mokytojas

502, 47 681,19 648,01 625,05  732,57

Logopedas

526, 83 270,77 520,25 502,91 602,08

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

- - - 533,70  739,23

Auklėtojas

530, 38 646,66
607,01
611,24 680,95

Auklėtojos padėjėjas

327, 38 361,72 345,26 379,84  381,78

Meninio ugdymo pedagogas

621, 02 640,99 763,21 736,87 662,85

Darbininkas

329, 75 181,60 173,09 192,63 192,17

Valytojas

319, 31 363,20 245,62 362,73 386,67

Kiemsargis

329, 82 363,20 346,17 390,19  382,67

Skalbėjas

317, 68 363,20 343,49 374,63 380,00

Sargas

340, 99 381,65 378,36 398,90  405,23

Pareigybė

2014 m. (litais)

2015 m.
I ketv.

2015 m.
II ketv.

 2015 m.
III ketv.

2015 m.
IV ketv.

Mokyklos direktorius

3669,14 1027,02 1027,01 1003,25 1015, 79

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1251, 32 336, 00 336, 00 543, 15 423, 10

Ūkvedis

525,37 175,73 104,02 187,22 386, 25

Mokytojas

2432,94 1002,46 1002,46 642,13 650, 74

Logopedas

915,78 260,93 260,93 502,50 516, 15

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

- - - - -

Auklėtojas

2044,80 613,17 612,28 590,80 611, 54

Auklėtojas padėjėjas

1003,66 321,03 321,03 320,26 328, 47

Meninio ugdymo pedagogas

985,14 306,72 306,72 300,71 613, 72

Darbininkas

495,02 150,00 - 155,85 180, 36

Valytojas

513,86 150,00 150,00 155,85 81,64

Kiemsargis

1021,78 311,31 311,31 317,15 373, 25

Skalbėjas

254,48 75,00 75,00 78,62 83, 66

Sargas

532,95 160,22 167,02 178,74 178, 30