Informacija tėveliams

  • Vaikus į darželį atvesti ar juos pasiimti iš darželio gali tėvai ar suaugę artimieji.
  • Vaikai kasdien turi būti atvedami į grupę ir paliekami auklėtojai.
  • Įstaigą gali lankyti tik sveiki vaikai. Susirgus vaikui auklėtojos privalo praneša tėvams ir paprašo jį skubiai pasiimti iš grupės.
  • Ateinat į darželį po ligos, būtina gydytojo pažyma, kad vaikas yra sveikas.
  • Būtina iki kiekvieno mėnesio 20 d. susimokėti už vaiko maitinimą darželyje.
  • Kasmet sausio ir rugsėjo mėn. tėvai pateikia reikiamus dokumentus, kuriais vadovaujantis taikoma lengvata skaičiuojant vaikų mokestį.
  • Pažymas dėl ligos, kasmetinių atostogų ir kitas pateisinančias nelankymo priežastį būtina atnešti iki paskutinės mėnesio dienos. Kitu atveju nepateisinamos nelankytos dienos.

 

 

Iškilus klausimams ar neaiškumams skambinti tel: (8-444) 49503.