Laisvos vietos

Šiuo metu neturime laisvų vietų darželyje. Norintys lankyti darželį nuo 2019-09-01 prašome atvykti parašyti prašymus.
Informacija tel. 8 444 49503.