Pranešimas apie Telšių r. Rainių lopšelio-darželio ir Telšių lopšelio-darželio "Eglutė" reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą