Telšių r. Rainių lopšelio-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka